Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Osiedlową SZIO
Aktualności
Statystyki działania
Zdarzenia alarmowe
Wersje rozwojowe
Zgłaszanie usprawnień
Kontakt
Panel ustawień systemowych
Powrót
Zapytanie Ofertowe nr: PARP/2015/12/01

Ogłaszane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie i przetestowanie systemu wielkoobszarowej sieci transmisyjnej typu mesh na potrzeby Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS).

przez: Lightlog sp. z o.o.

w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"

zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

W załączeniu przekazuje przedmiot zamówienia.

Miejscem składania ofert jest (ul. Żwirki i Wigury 101, lok. 2.15, 02-089 Warszawa). Oferty należy przesłać na adres e-mail: lomza"@"lightlog.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2015 roku o godzinie 15.00.

Oferta musi zawierać cenę za wykonanie opisanych w ofercie zadań.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Oferta
Wzór odpowiedzi.
Dane kontaktowe

Lightlog sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
email: krs@lightlog.pl
web: www.lightlog.eu
tel.: +48 223507891
fax: +48 223507895

Centrala:
Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych
Uniwersytetu Warszawskiego CENT III
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel.: +48 223507891
REGON: 36231495600000
NIP: 7010503545
Numer rachunku bankowego:
74 1140 1010 0000 2773 5600 1001
Zaloguj się
Nazwa użytkownika
Hasło