Lightlog otrzymał 320 tys. zł. dofinansowania z Funduszy Europejskich

wpis w: Aktualności | 0

na realizacje projektu:

„Opracowanie i przetestowanie systemu wielkoobszarowej sieci transmisyjnej typu mesh na potrzeby Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) pracujących w pasmie chronionym”.

realizowanego w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Inteligentne systemy transportowe (ITS) to rozwiązania infrastruktury około drogowej inteligentnie wspomagającej ruch drogowy i komunikującej się z pomiędzy sobą. Systemy ITS umożliwiają zarządzanie transportem w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny. Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, pozwala znacznie podnieść funkcjonalność dróg. Do wykorzystania tych możliwości, konieczne jest połączenie nowoczesnych rozwiązań technicznych z istniejącą już infrastrukturą około drogową.

Głównym wyzwaniem systemu ITS jest stworzenie sieci komunikacyjnej oplatającej całe miasto, autostrady, drogi czy inne obiekty około drogowe zapewniającą sprawną wymianę informacji o aktualnej sytuacji. Przesyłanie danych za pomocą połączeń przewodowych nie umożliwia integracji istniejącej infrastruktury, bo wymaga położenia dodatkowych kabli komunikacyjnych, co w wielu miejscach jest niemożliwe i zawsze jest bardzo kosztowe. Rozwiązaniem najczęściej spotykanym przy integracji istniejącej infrastruktury jest wykorzystanie komunikacji radiowej lub PLC. Spotykane sieci radiowe opierają się na dwóch rozwiązaniach:
1) Wykorzystaniu częstotliwości uwolnionych ISM, które mogą być użytkowane bez pozwolenia rad., lecz nie zapewniają żadnej gwarancji połączenia i są zakłócane przez inne urządzenia.
2) Komunikacji z wykorzystaniem terminali komórkowych GSM, które zapewniają pewność połączeń, jednakże są drogie w eksploatacji, wymagają opłacania abonamentu za kartę SIM. Dodatkowo korzystają z infrastruktury operatora komórkowego, co nie pozwala na zastosowanie komunikacji GSM dla systemów obrony cywilnej, które powinny działać również w przypadku awarii sieci komórkowej. Projekt obejmuje opracowanie dla systemów ITS autonomicznej sieci radiowej dalekiego zasięgu opartej na częstotliwościach licencjonowanych.

Wartość realizowanego projektu wynosi 400 tys. zł.

Miejsce realizacji projektu: Lightlog sp. o.o. oddział spółki w Łowiczu. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 18-400 Łomża, woj, podlaskie kontakt. lomza@lightlog.eu