Zapytanie ofertowe z dnia 17 grudnia 2015 r.

wpis w: Zapytania | 0

Zapytanie Ofertowe nr: PARP/2015/12/01 Ogłaszane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP. W związku z realizacją projektu pt.: „Opracowanie i przetestowanie systemu wielkoobszarowej sieci transmisyjnej typu mesh na potrzeby … Continued