Inteligentne Systemy Transmisyjne

wpis w: Oferta | 0

g6302_300

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań dla Inteligentnych Systemów Transportowych. Łączymy urządzenia IoT z sieciami czujników i aplikacjami mobilnymi.
Oferujemy systemy łączności bezprzewodowej o szczególnych walorach w zakresie bezpieczeństwa i pewności transmisji danych.
Nasze urządzenia pracują w licencjonowanych zakresach częstotliwości,
z ustawową ochroną przed zakłóceniami. Tworzymy nowe projekty, przeprowadzamy proces certyfikacji CE. Projektujemy oprogramowanie dla systemów wbudowanych. Dysponujemy laboratorium EMC do przeprowadzania testów kompatybilności.

DOSTARCZAMY ROZWIĄZANIA DLA FIRM I INSTYTUCJI:

NASZE PRODUKTY:

– Zintegrowany System Sterowania Oświetleniem Osiedlowym

Sterowanie osiedlowym oświetleniem, sieci czujnikowe zintegrowane z lampami, sterowanie przez mieszkańców.
Ograniczanie kosztów zużycia energii, wykrywanie uszkodzeń. Sterowanie bramami za pomocą aplikacji.
http://lightlog.eu/panel/

– Sondy Miejskie

Wielkoobszarowa sieć czujników miejskich określająca zanieczyszczenia powietrza, pyły, gazy, poziom hałasu, temperaturę i wilgotność powietrza.

http://www.at.h2g.pl/sondy/

– Inteligentny Szef

Bezprzewodowe czujniki alkoholu, temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu biura i firmy. Wykrywanie sytuacji stresowych np. picie alkoholu przez pracowników, przyjście pod wpływem alkoholu do pracy. Czujniki mogą być zintegrowane z zegarkami, głośnikami itp.

– System Sprytna Szklarnia

Sieci czujników do gruntu przeznaczone dla szklarni i specjalistycznych upraw. Pomiar wilgotności i temperatury podłoża, system zasilany z paneli słonecznych. Pomiar wilgotności za pomocą aplikacji IoT, sterowanie automatyką.

– Zarządzanie Zasobami Częstotliwości

Generowanie wniosków o częstotliwości radiowe, optymalizacja opłat, kalkulatory opłat i dostępności.
http://czestotliwosci.pl

Lightlog otrzymał 320 tys. zł. dofinansowania z Funduszy Europejskich

wpis w: Aktualności | 0

na realizacje projektu:

„Opracowanie i przetestowanie systemu wielkoobszarowej sieci transmisyjnej typu mesh na potrzeby Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) pracujących w pasmie chronionym”.

realizowanego w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

Inteligentne systemy transportowe (ITS) to rozwiązania infrastruktury około drogowej inteligentnie wspomagającej ruch drogowy i komunikującej się z pomiędzy sobą. Systemy ITS umożliwiają zarządzanie transportem w sposób ekologiczny, nowoczesny, oszczędny i efektywny. Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych, pozwala znacznie podnieść funkcjonalność dróg. Do wykorzystania tych możliwości, konieczne jest połączenie nowoczesnych rozwiązań technicznych z istniejącą już infrastrukturą około drogową.

Głównym wyzwaniem systemu ITS jest stworzenie sieci komunikacyjnej oplatającej całe miasto, autostrady, drogi czy inne obiekty około drogowe zapewniającą sprawną wymianę informacji o aktualnej sytuacji. Przesyłanie danych za pomocą połączeń przewodowych nie umożliwia integracji istniejącej infrastruktury, bo wymaga położenia dodatkowych kabli komunikacyjnych, co w wielu miejscach jest niemożliwe i zawsze jest bardzo kosztowe. Rozwiązaniem najczęściej spotykanym przy integracji istniejącej infrastruktury jest wykorzystanie komunikacji radiowej lub PLC. Spotykane sieci radiowe opierają się na dwóch rozwiązaniach:
1) Wykorzystaniu częstotliwości uwolnionych ISM, które mogą być użytkowane bez pozwolenia rad., lecz nie zapewniają żadnej gwarancji połączenia i są zakłócane przez inne urządzenia.
2) Komunikacji z wykorzystaniem terminali komórkowych GSM, które zapewniają pewność połączeń, jednakże są drogie w eksploatacji, wymagają opłacania abonamentu za kartę SIM. Dodatkowo korzystają z infrastruktury operatora komórkowego, co nie pozwala na zastosowanie komunikacji GSM dla systemów obrony cywilnej, które powinny działać również w przypadku awarii sieci komórkowej. Projekt obejmuje opracowanie dla systemów ITS autonomicznej sieci radiowej dalekiego zasięgu opartej na częstotliwościach licencjonowanych.

Wartość realizowanego projektu wynosi 400 tys. zł.

Miejsce realizacji projektu: Lightlog sp. o.o. oddział spółki w Łowiczu. ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 18-400 Łomża, woj, podlaskie kontakt. lomza@lightlog.eu

Zapytanie ofertowe z dnia 17 grudnia 2015 r.

wpis w: Zapytania | 0

Zapytanie Ofertowe nr: PARP/2015/12/01

Ogłaszane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie i przetestowanie systemu wielkoobszarowej sieci transmisyjnej typu mesh na potrzeby Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)”

przez: Lightlog sp. z o.o.

w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

W załączeniu przekazuje przedmiot zamówienia.

Miejscem składania ofert jest (ul. Żwirki i Wigury 101, lok. 2.15, 02-089 Warszawa). Oferty należy przesłać na adres e-mail: lomza”@”lightlog.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2015 roku o godzinie 15.00.

Oferta musi zawierać cenę za wykonanie opisanych w ofercie zadań.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zapytanie Ofertowe:

2015_12_14_Lightlog_Zapytanie_ofertowe_ITS_Łomża_v1

Wzór odpowiedzi:

2015_12_14_WZOR_ODPOWIEDZI_PARP_2015_12_01

Warszawa, 16.12.2015 r.

Continued