Inteligentne Systemy Transmisyjne

wpis w: Oferta | 0

g6302_300

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań dla Inteligentnych Systemów Transportowych. Łączymy urządzenia IoT z sieciami czujników i aplikacjami mobilnymi.
Oferujemy systemy łączności bezprzewodowej o szczególnych walorach w zakresie bezpieczeństwa i pewności transmisji danych.
Nasze urządzenia pracują w licencjonowanych zakresach częstotliwości,
z ustawową ochroną przed zakłóceniami. Tworzymy nowe projekty, przeprowadzamy proces certyfikacji CE. Projektujemy oprogramowanie dla systemów wbudowanych. Dysponujemy laboratorium EMC do przeprowadzania testów kompatybilności.

DOSTARCZAMY ROZWIĄZANIA DLA FIRM I INSTYTUCJI:

NASZE PRODUKTY:

– Zintegrowany System Sterowania Oświetleniem Osiedlowym

Sterowanie osiedlowym oświetleniem, sieci czujnikowe zintegrowane z lampami, sterowanie przez mieszkańców.
Ograniczanie kosztów zużycia energii, wykrywanie uszkodzeń. Sterowanie bramami za pomocą aplikacji.
http://lightlog.eu/panel/

– Sondy Miejskie

Wielkoobszarowa sieć czujników miejskich określająca zanieczyszczenia powietrza, pyły, gazy, poziom hałasu, temperaturę i wilgotność powietrza.

http://www.at.h2g.pl/sondy/

– Inteligentny Szef

Bezprzewodowe czujniki alkoholu, temperatury i wilgotności w każdym pomieszczeniu biura i firmy. Wykrywanie sytuacji stresowych np. picie alkoholu przez pracowników, przyjście pod wpływem alkoholu do pracy. Czujniki mogą być zintegrowane z zegarkami, głośnikami itp.

– System Sprytna Szklarnia

Sieci czujników do gruntu przeznaczone dla szklarni i specjalistycznych upraw. Pomiar wilgotności i temperatury podłoża, system zasilany z paneli słonecznych. Pomiar wilgotności za pomocą aplikacji IoT, sterowanie automatyką.

– Zarządzanie Zasobami Częstotliwości

Generowanie wniosków o częstotliwości radiowe, optymalizacja opłat, kalkulatory opłat i dostępności.
http://czestotliwosci.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 17 grudnia 2015 r.

wpis w: Zapytania | 0

Zapytanie Ofertowe nr: PARP/2015/12/01

Ogłaszane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2014r. art. 3 ust. 1 ustawy PZP.

W związku z realizacją projektu pt.:

„Opracowanie i przetestowanie systemu wielkoobszarowej sieci transmisyjnej typu mesh na potrzeby Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS)”

przez: Lightlog sp. z o.o.

w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie podwykonawców usług badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach w/w projektu.

W załączeniu przekazuje przedmiot zamówienia.

Miejscem składania ofert jest (ul. Żwirki i Wigury 101, lok. 2.15, 02-089 Warszawa). Oferty należy przesłać na adres e-mail: lomza”@”lightlog.pl.

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2015 roku o godzinie 15.00.

Oferta musi zawierać cenę za wykonanie opisanych w ofercie zadań.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Zapytanie Ofertowe:

2015_12_14_Lightlog_Zapytanie_ofertowe_ITS_Łomża_v1

Wzór odpowiedzi:

2015_12_14_WZOR_ODPOWIEDZI_PARP_2015_12_01

Warszawa, 16.12.2015 r.

Continued